Publicaties

Publicaties

Fiddelaers-Jaspers, R. en Erve van ‘t, M.
Weg van mij, werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding.
Uitgeverij Ten Have, 2006

Erve van ‘t, M. en Fiddelaers-Jaspers, R.
Om alles wat er niet meer is, jongeren over achterblijven na zelfdoding.
Uitgeverij Ten Have, 2008 (voor €16,50 excl.verzendkosten te bestellen via m.vanterve@hetnet.nl)

Erve van 't, M. en Windmeijer, P.
Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid (pdf)
Handleiding voor organisatie en begeleiding
Indigo, 2011

Riet Fiddelaers-Jaspers m.m.v. Monique van ‘t Erve
Kon je dan niet blijven voor mij, kinderen en jongeren ondersteunen
na zelfdoding in hun omgeving
In de wolken, 2013

Pdf van artikelen: